Formacja uczniów

W czasie rekolekcji spojrzymy na drogę uczniostwa. Poszukamy odpowiedzi nie tylko na pytanie: „co to znaczy być uczniem Chrystusa?” ale „jak się nim stawać?” Zwrócimy uwagę na świadomość siebie (mocne i słabe strony), obdarowania naturalne (predyspozycje i pasje), posługiwanie charyzmatami (jakie zostały rozpoznane, jak są rozwijane). Spojrzymy także na już wytworzone i czekające na aktualizację nawyki uczniowskie.

Prowadzący:

Ks. Artur Sepioło -  jest dyrektorem Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej, przewodniczącym Senatu Krajowej Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji, oraz koordynatorem Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej, pozostając jednocześnie duszpasterzem diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz grup Odnowy w Duchu Świętym.

Dr Maciej Górnicki - aktywnie zaangażowany w życie Kościoła od początku lat 1980-tych. Przez pierwsze dziesięć lat związany z Ruchem Światło-Życie (m.in. KODA i KAMUZO, animator, współmoderator rekolekcji letnich). Od lat 90-tych - w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Członek i wieloletni lider wspólnoty Szekinah w Gliwicach (obecnie członek moderacji wspólnoty). Doktor teologii (studia magisterskie i doktoranckie na KUL), członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Zawodowo od 20 lat związany z Fundacją Opoka (Redaktor naczelny, 2008-2013 prezes Fundacji). Nauczyciel jęz. angielskiego i tłumacz. Mąż Katarzyny, tata Dominika i Zuzanny.

Ks. Wojciech Michalczuk - odpowiedzialny za Duszpasterstwo Akademickie w Gliwicach.