Kurs Nowe Życie

Wspólnota Werbistowskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Nysie.

Początki naszej wspólnoty sięgają 2011 roku, kiedy to grupa animatorów przygotowujących młodzież do bierzmowania przy parafii MBB w Nysie zdecydowała, że pragnie stałej formacji w duchu Nowej Ewangelizacji. Tak zawiązała się wspólnota, która z czasem przerodziła się we wspólnotę Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE) - od listopada 2013 - Werbistowską SNE (WSNE). Wspólnoty takie jak nasza, nazywamy także często "szkołami".

Jesteśmy więc wspólnotą - szkołą, należącą do Kościoła rzymsko-katolickiego, która realizuje Projekt Pastoralny SESA (Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja). Naszymi duchowymi opiekunami są Ojcowie Werbiści dlatego nazywamy się Werbistowską SNE. Naszą misją jest zanieść każdego do Jezusa i zanieść Jezusa do każdego. Strategię naszej pracy opieramy na pięciu biblijnych celach: uczniostwie, braterstwie, służbie, ewangelizacji i uwielbieniu. Wspólnotę tworzą dorośli, młodzież i dzieci. Nasze działania skupiają się przede wszystkim na formacji w małych grupach i w szczepie Skautów Króla, wyjściach ewangelizacyjnych i prowadzeniu kursów SESA, animowaniu uwielbienia, wstawiennictwie.

 

Krystyna Groszkowska - Drożdżal

Od 29 lat, szczęśliwa żona Mariusza i mama Emilii, Angeliki i Beniamina. Zawodowy muzyk, prowadzi w Nysie własną Szkołę Studio Kształcenia Muzycznego. We wspólnocie WSNE od początku. Zaangażowana w ekipach prowadzących kursy SESA, dyrektor kursu Nowe życie, liderka uwielbienia, otwarta na nowe poruszenia Ducha Świętego i na nowe wyzwania. W latach 2015÷2016 animator i głoszący na poziomie Seminarium na rekolekcjach „Jezus Żyje!”.

 

Kurs Nowe życie

Kim jest Bóg? Czy naprawdę mnie kocha i co to dla mnie znaczy? Jeżeli szukasz Prawdy i chcesz odkryć jaki jest Bóg - zapraszamy Ciebie, przeżyj razem z nami osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym i Żywym Jezusem, aby przyjąć od Niego skarb od dawna dla Ciebie przygotowany - Nowe Życie pozbawione lęku, strachu i niezrozumienia. A może jest tak, że utraciłeś swoją początkową gorliwość i na nowo chcesz zakochać się w Bogu, który jest Miłością - Ciebie również zapraszamy na ten kurs!