Kurs Nowe Życie – poziom ewangelizacyjny

Kim jest Bóg? Czy naprawdę mnie kocha i co to dla mnie znaczy? Jeżeli szukasz Prawdy i chcesz odkryć jaki jest Bóg - zapraszamy Ciebie, przeżyj razem z nami osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym i Żywym Jezusem, aby przyjąć od Niego skarb od dawna dla Ciebie przygotowany - Nowe Życie pozbawione lęku, strachu i niezrozumienia. A może jest tak, że utraciłeś swoją początkową gorliwość i na nowo chcesz zakochać się w Bogu, który jest Miłością - Ciebie również zapraszamy na ten kurs!

Ten kurs oparty jest na wielu praktycznych przykładach i świadectwach osób świeckich. Prowadzi on do doświadczenia miłości Boga, do osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym i powierzenia Mu swojego życia. Jest to czas nowego wylania Ducha Świętego, dającego moc, aby odrodzić się duchowo do nowego życia i świadczyć o tym z mocą.

Wspólnota Werbistowskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Nysie.

Początki naszej wspólnoty sięgają 2011 roku, kiedy to grupa animatorów przygotowujących młodzież do bierzmowania przy parafii MBB w Nysie zdecydowała, że pragnie stałej formacji w duchu Nowej Ewangelizacji. Tak zawiązała się wspólnota, która z czasem przerodziła się we wspólnotę SNE - od listopada 2013 - Werbistowską Szkołę Nowej Ewangelizacji (WSNE).

Jesteśmy więc SNE o charakterze wspólnotowym, należącą do Kościoła rzymsko-katolickiego, która realizuje Projekt Pastoralny SESA (Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja). Naszymi duchowymi opiekunami są Ojcowie Werbiści dlatego też nazywamy się Werbistowską SNE. Naszą misją jest zanieść każdego do Jezus i zanieść Jezusa do każdego. Strategię naszej pracy opieramy na pięciu biblijnych celach: uczniostwie, braterstwie, służbie, ewangelizacji i uwielbieniu. Obecnie nasze działania skupiają się przede wszystkim na formacji w małych grupach, prowadzeniu kursów SESA, formacji Skautów Króla, animowaniu uwielbienia, wstawiennictwie.

Prowadzenie

  
Krystyna Groszkowska - Drożdżal

Od 28 lat, szczęśliwa żona Mariusza i mama Emilii, Angeliki i Beniamina. Zawodowy muzyk, prowadzi w Nysie własną Szkołę Studio Kształcenia Muzycznego.
We wspólnocie WSNE od początku. Zaangażowana w ekipach prowadzących kursy SESA, dyrektor kursu Nowe życie, liderka uwielbienia, otwarta na nowe poruszenia Ducha Świętego i na nowe wyzwania.
W latach 2015÷2016 animator i głoszący na poziomie Seminarium na rekolekcjach „Jezus Żyje!”.