Loading color scheme

Magdalena Jóźwik

dr Magdalena Jóźwik - doktor teologii dogmatycznej (eklezjologia) wykładowca w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej. Pracowała (2012-2016) w Sekretariacie II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Współpracuje z Gościem Niedzielnym (komentarze do wtorkowych Ewangelii), Głosem Ojca Pio (cykl "Wierzę..."), Uniwersytetem Śląskim (studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne), prowadzi wykłady w ramach katechez parafialnych oraz cyklów formacji intelektualnej dla świeckich (np. Dogmatyka dla liderów, Szkoła Katechetów Parafialnych).