Loading color scheme

Norbert Grundaj

Lider wspólnoty Oblubienica Pana. Mąż ojciec, dziadek. Wraz z żoną Ewą uczestniczyli przez 6 lat w Oazie Rodzin. Następnie uczestniczył w powstaniu wspólnoty oazowej w Pyskowicach przy parafii św. Mikołaja, a po kilku latach, wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym przy parafii Nawrócenia św. Pawła. W tym czasie podejmował formację uczestnicząc w kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Marka w Stryszawie. Równolegle podejmował zaangażowanie w dzieła ewangelizacyjne wspólnoty (seminaria Odnowy, kursy ewangelizacyjne, ewangelizacje uliczne) oraz wyjazdy misyjne (na Ukrainę). Przez wiele lat uczestniczył w spotkaniach wspólnot z Europy, które z czasem zawiązały formalnie Europejską Sieć Wspólnot (ENC). Od samego początku zaangażowany jest w tworzenie rekolekcji Jezus Żyje. Od kilku lat uczestniczy w prowadzeniu formacji Elementy Budowania Wspólnot (EBW) skierowaną do grup modlitewnych. Jest jednym z założycieli Fundacji T3, wspierającej dzieła ewangelizacji podejmowane przez wspólnotę. W parafii służy jako Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej.