Loading color scheme

bp. Daniel Shimon

Ksiądz biskup (w Starożytnym Kościele Wschodnim) Daniel Shimon z Bagdadu jest młodym, charyzmatycznym mówcą, który nawiązuje dobry kontakt z młodzieżą. Jest również budowniczym mostów między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi w Iraku.  Posiada bogate doświadczenie w opiece nad przesiedlonymi społecznościami oraz dziećmi wymagającymi szczególnej troski.

Jako partner Open Doors w Iraku, biskup Daniel Shimon wziął udział w szkoleniu z zakresu opieki nad ofiarami traumy, zorganizowanym przez lokalnego partnera przy wsparciu Open Doors. Szkolenie to nauczyło go, jak skutecznie oceniać potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji, pomagać im w przepracowaniu traumy i poprawiać ich warunki życia.

Obecnie biskup Daniel ma pod opieką co najmniej 200 dzieci, którym zapewnia bezpieczne i sprzyjające środowisko do rozwoju poznawczego po doświadczeniu surowej rzeczywistości wojny, czego dowodem jest sposób, w jaki dzieci objęte jego posługą radzą sobie z traumatycznymi przeżyciami. Pracuje również z kobietami (i ich mężami), które były więzione przez terrorystów z Państwa Islamskiego.

Biskup Daniel Shimon otrzymał sakrę biskupią we wrześniu 2021 r. po latach oddanej posługi dzieciom przesiedlonym, które przybyły do Erbilu po tym, jak Mosul padł ofiarą terrorystów Państwa Islamskiego.  Powiedział: "Pracuję bardzo ciężko, ale nie jestem zmęczony. Kiedy widzę uśmiechy dzieci i dorosłych, to mi wystarcza. Wtedy czuję, że otacza mnie łaska Boża i to czyni mój dzień szczęśliwym".

Do jego osiągnięć należy zaliczyć udaną kadencję kierowniczą w Centrach Nadziei SALT w Iraku, we współpracy z jednym z lokalnych obozów dla przesiedleńców.

Doświadczywszy osobiście wojny i przesiedleń, bp Daniel Shimon z ufnością dzieli się historią Kościoła prześladowanego.