Loading color scheme

Antoni Tompolski

Z wykształcenia jestem informatykiem i teologiem. Pan Bóg odnalazł mnie, gdy zaczynałem szkołę średnią na rekolekcjach Ruchu Światło Życie. Oazie zawdzięczam zarówno osobiste spotkanie z Jezusem jak i przywiązanie do Pisma Świętego. Pośrednio, również dzięki niej pełnoetatowo angażuję się w pracę dla Królestwa. Obecnie czas mój dzielę na realizowanie kilku ważnych powołań, które przez szereg lat otrzymałem od Pana Boga. Zacznę od rodziny. Pobraliśmy się z Agnieszką w 1988 roku. Mamy czwórkę dorosłych dzieci i czwórkę wnuków. W następnej kolejności wymienię wspólnotę Góra Oliwna u Księży Misjonarzy w Krakowie, której przewodzimy wraz z żoną od początku tj. 2006r. Potem chyba jest Alpha. Jako Dyrektor Krajowego Biura mam przywilej przyglądać się, jak Bóg używa tego narzędzia do ewangelizacji i odnowy Kościoła. W następnej kolejności wymienię Zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. To miejsce z jednej strony bliskich relacji a z drugiej dużych wyzwań. Gdzieś po drodze zawsze był mi bliski ekumenizm. Przez wiele lat byłem członkiem-obserwatorem Krakowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. To na tych spotkaniach rozpoczęła się nasza znajomość, a obecnie współpraca z abp Grzegorzem Rysiem. Ona zaowocowała między innymi tym, że dostałem propozycję koordynowania Festiwalu Młodych podczas ŚDM w Krakowie. Innym owocem były spotkania Młodzi i Miłosierdzie na Arenie w Krakowie. Na końcu chciałbym wymienić Służbę CHARIS, gdzie dla mnie całkiem nieoczekiwanie, zostałem jej pierwszym koordynatorem w Polsce. Dodam jeszcze, że przez cały ten czas, czyli od roku 1983 angażuję się w służbę Ruchu Agape (w Polsce Mt28), najpierw jako wolontariusz a od 1990 roku pełnoetatowo.