Loading color scheme

Poziomy tematyczne TURNUS I

Główni odpowiedzialni:

Stefan Mitas
ks. Krzysztof Grzegorczyk
Tomasz Kamiński
Adam Koj

 

Seminarium wiary

Prowadzą: Ola i Iwo Scelinowie

Seminarium Odnowy Wiary to czas, w którym Bóg wzbudził i nadal wzbudza wielu ludzi do wiary, do otwartości na działanie Jego Świętego Ducha. Forma przekazu -  wyrazista, obrazowa i dynamiczna - poprowadzi Cię bezpośrednio do osobistego doświadczenia głoszonych treści.
DLA KOGO TE REKOLEKCJE?
•    Dla tych, którzy poszukują sensu swojego życia.
•    Dla tych, którzy nie doświadczyli wcześniej miłującej obecności Boga.
•    Dla tych, którzy trwają w bliskości i miłości Boga, ale czują, że potrzebują wrócić do fundamentu swojej wiary, aby odświeżyć swoją relację z Panem.
•    Dla tych, którzy czują, że ich relacja z Bogiem stała się nudnym przyzwyczajeniem, bez radości, miłości, nadziei...
•    Dla tych, którzy utracili więź z Bogiem i pragną ponownego doświadczenia uzdrawiającej i wyzwalającej mocy Jego miłosierdzia.
JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ TEN CZAS?
•    Spotykać będziemy się na konferencjach - zakorzenionych w tekstach Pisma Świętego i odwołujących się do podstawowych praw życia duchowego.
•    Przewidziany jest czas na modlitwę wspólnotową i osobistą.
•    Dzielić się będziemy w małej grupie swoim doświadczeniem życia i pracy w czasie Seminarium.
 

A CO O SEMINARIUM MÓWIĄ UCZESTNICY?
To było seminarium, które dotykało moich zmysłów i przez każdy mówiło mi: Bóg Cię kocha, jesteś piękna i warta Jego miłości...
To nie były tylko słowa, że Bóg mnie kocha, że jestem ważna dla Niego, cenna... Poczułam w doświadczeniach tego czasu - jak On odnawia mnie. Pamiętam, że czekałam na każdy dzień,  jak na genialny spektakl....
[MONIKA, Łódź]

Świat jest pełen warunków, nakazów, zakazów i półprawd, a Bóg jest pełen wiernej miłości, która nie ogranicza. Poziom Seminarium Wiary pomógł mi odkryć na nowo bezwarunkową miłość Jezusa do mnie osobiście. Poznałam prawdę o Nim, a ta prawda mnie wyzwoliła.
Polecam każdemu uczestnictwo w Seminarium - na pewno będzie to czas radości, doświadczenia pokoju, a także poznawania wartościowych osób.
[ELA, Gliwice]

Podczas Seminarium najbardziej dotknęło mnie, że jestem świadkiem tego, jak Bóg dawał poznać się wszystkim uczestnikom, jak chłonęli treści, które nierzadko były dla nich odkrywcze, nowe. To, czego doświadczali, powodowało pozytywną zmianę, którą zauważałem każdego dnia.
Byłem pod wrażeniem sposobu prowadzenia tego Seminarium. Był on atrakcyjny i zróżnicowany. Wszystko z myślą o tym, aby prawda o Bogu, Jego Miłości do nas, Jego obecności w naszym życiu trafiały do uczestników. Swoje pierwsze Seminarium przeżywałem wiele lat temu. Sposób prowadzenia tego na rekolekcjach „Jezus Żyje” sprawił, że znane mi już treści odkrywałem i przyjmowałem na nowo.
[TOMEK, Nysa]


"Bóg może uczynić w Twoim kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musisz zrobić samemu". (kard. Karl Rachner). To najlepszy plan na DZIŚ. To najlepszy action plan dla Twojego życia.
 

 

Ja, czyli kto? Pieśń Ducha Świętego

Prowadzą: Tomasz Kamiński wraz z SNE Nysa, gościem (2 dni) będzie Antoni Tompolski

Jaka jest moja tożsamość w Bogu?

Jak On mnie widzi?

Jak wyposaża?

W jakim miejscu mnie stawia?

....?

Masz pewnie wiele pytań...

Na wszystkie - odpowiedź jest w Nim.

Zanurzymy się w Słowie Bożym, aby odkryć ekscytującą rzeczywistość.

Aby odkryć, aby doświadczyć, aby żyć.

By dostrzec, przyjąć, rozdać.

 

 

Formacja ucznia

Prowadzą: Jacek Weigl (3 dni), o. Wit Chlondowski OFM (3 dni)

Chcemy w tym roku skupić się na budowaniu wspólnoty uczniów oraz na czynieniu uczniów (w ubiegłym roku przeżywaliśmy tajemnicę powołania i wyposażenia uczniów) .
Podejmowany więc będzie temat zasad życia ucznia we wspólnocie, posługiwania się zwyczajnymi i nadzwyczajnymi charyzmatami zgodnie z zasadami miłości oraz zachęty do kształtowania uczniowskiego serca rozpalonego na nowo. Będzie to jak najbardziej skonkretyzowana propozycja droga rozeznania i rozwoju we wspólnocie i parafii. 

 

Żyj w harmoni - ciało, dusza, duch

Prowadzą: K. Dajka, M. Kimel, Maciej Górnicki

W języku polskim mamy powiedzenie „w zdrowym ciele zdrowy duch” – jest ono uproszczonym tłumaczeniem łacińskiego: „mens sana in corpore sano” (zdrowa dusza w zdrowym ciele). Celem poziomu CDD jest pokazanie jedności trzech sfer w człowieku. Mówimy bowiem nie tylko o ciele i duszy (corpus, mens) ale także o elemencie duchowym (spiritus), który odróżnia nas od całego świata przyrody i upodabnia do samego Boga.
Podczas kolejnych dni pragniemy zwrócić uwagę na:
1) Wartość postu, jako sposobu oczyszczenia i odbudowy ciała, a pośrednio także – oczyszczenia naszego umysłu i otwarcia nas na miłość Boga i bliźniego
 – prowadzi Krystyna Dajka (niedziela – poniedziałek)
2) Twoją własną wartość – jesteś cudem Bożego stworzenia. Aby w pełni zrealizować możliwości tkwiące w tobie potrzebujesz zrozumieć sam siebie. Jaka jest relacja między twoimi myślami, emocjami i wyborami? Dlaczego tak trudno zmotywować się do zmiany? Jak brać odpowiedzialność za twoje emocje?
- prowadzi Magdalena Kimel (wtorek – środa)
3) Wartość relacji do Boga nie jako kogoś odległego, ale najbliższego człowiekowi. Jak odkryć to doświadczenie, które stało się udziałem św. Augustyna, piszącego w swych Wyznaniach o Bogu, że jest On „interior intimo meo et superior summo meo” (w najgłębszej głębi mnie samego, a jednocześnie wyżej od tego, co we mnie najwyższe)? Jak sprawić, aby to doświadczenie nie było tylko czymś przemijającym, ale stało się trwałym fundamentem naszego życia?
- prowadzi Maciej Górnicki (czwartek - piątek)

 

 

Etapy życia duchowego

Prowadzą: dr hab. Aleksander Bańka i ks. Krzysztof Matuszewski

Poziom "Etapy życia duchowego" ma na celu zapoznanie uczestników z psychologicznymi i duchowymi aspektami chrześcijańskiej drogi do Boga. Oparty będzie na klasycznym, zakorzenionym w duchowej tradycji Kościoła podziale na etap oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia, z akcentem na precyzyjne i wielowymiarowe omówienie uzdrawiającego i jednoczącego działania Boga w człowieku. W tym celu podjęte i pogłębione zostaną m.in. kwestie roli emocji w relacji z Bogiem, porządkowania świata ludzkich przeżyć i potrzeb, a także zagadnienia dotyczące kluczowych duchowych procesów towarzyszących nawróceniu i pogłębianiu więzi z Bogiem. W ramach poziomu podjęte zostaną również tematy związane z rozwojem i dynamiką chrześcijańskiej modlitwy - zwłaszcza tych aspektów chrześcijańskiej medytacji, które stanowią wstęp i przygotowanie do kontemplacji.

 

 

Poziom dla małżeństw

Prowadzą: Magda i Wiesław Grabowscy

Podczas tegorocznego poziomu dla małżeństw będziemy  zastanawiać się nad tym, jak budować jedność małżeńską (zgodnie z tytułem poziomu).  Najpierw zastanowimy się co stoi temu na przeszkodzie, a potem  jakie czynniki sprzyjają budowaniu tej jedności. Porozmawiamy o Bożym planie i celach dla małżeństwa, o komunikacji i konfliktach oraz oczywiście o relacji seksualnej. Przyjrzymy się odpowiedzialnościom męża i żony. Odniesiemy się też do tego, jakie dziedzictwo duchowe zostawiamy przyszłym pokoleniom. Spotkania o charakterze wykładowym zostaną wzbogacone o dzielenie się osobistymi doświadczeniami i przemyśleniami w grupkach dzielenia i pracą własną małżonków. Zapraszamy serdecznie.

 

 

Poziom dla młodzieży

Prowadzą: „Youth Kahal” ze wspólnoty „Kahal” z Wodzisławia Śląskiego - Adam Frank

Gburowaty ogr, gadatliwy osioł, oraz księżniczka z kompleksami. Chyba każdy z nas ich zna. Niektórzy z nas oglądali pewnie „Shreka” kilkanaście razy! Ale czy zastanawialiście się czy ten film może nauczyć nas na o życiu? Czy między kąpielą na bagnie, a walką z rycerzami Lorda Farquaada może odnaleźć porady które będą służyć naszemu duchowi, umysłowi i ciału?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć młodzieży w wieku 13-17 lat.

 

Poziom dla dzieci 

Prowadzą Marta i Jacek Tylko

Tegoroczne rekolekcje proponujemy pod hasłem:
FOLLOW ME !
Tym razem wypłyniemy na głębię.
Staniemy się Bożą załogą, ucząc się od naszego Kapitana jak być dobrym żeglarzem.
Wciągniemy żagle, chwycimy za ster, podejmiemy wachtę, przejdziemy przemianę od sługi do brata, aż w końcu przycumujemy do brzegu i wyjdziemy w świat.
Szykujcie się na wspaniałą wyprawę!
Odpływamy 3 lipca z portu: Góra Św. Anny !
Do zobaczenia

 

Przedszkole 

Prowadzący: Halinka Kamińska i Aleksandra Mroczkowska - Mitas