Loading color scheme

Poziomy tematyczne TURNUS I 01-08 lipca 2023

Główni odpowiedzialni:

Stefan Mitas
ks W. Maciążek
Bartłomiej Sakwerda
Mateusz Nowak

Posługa muzyczna: Live Worship

 

Seminarium wiary

prowadzący: Lucjan i Asia Stopa

Seminarium Odnowy Wiary to czas przemiany, w którym możesz zbliżyć się do Boga i nawiązać z Nim bliską relację! Aby to zrobić musisz Go poznać na tyle, by Mu zaufać i związać z Nim swoje życie. Dlatego zrobimy wszystko, aby każdy Uczestnik mógł w sposób racjonalny, pewny i w całkowitej wolności przyjąć przesłanie miłości Boga do człowieka! Jezus chce Ci dać wolność i siłę do dobrego i szczęśliwego życia! Jeśli więc szukasz Prawdy i chcesz odkryć jej tajemnicę, to jest to miejsce dla Ciebie! Bóg osobiście Cię zaprasza, ponieważ jesteś dla Niego cenny!

 

 

Uzdrowienie wewnętrzne

prowadzący: o. Paweł Drobot, koordynuje M. M. Nowak

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego skierowane są do każdego, kto pragnie pogłębić życie duchowe, którego źródłem jest osobista relacja z Bogiem. Mają one na celu pomóc uczestnikom w otwarciu się na uzdrawiającą łaskę miłości Bożej. W czasie  rekolekcji poruszane są między innymi takie tematy: doświadczenie Bożej miłości w życiu chrześcijanina, przebaczenie, uzdrowienie ze zranionych uczuć, sposoby radzenia sobie z lękiem, uzdrowienie wspomnień, walka duchowa, pojednanie z bliźnimi i sobą samym oraz uzdrowienie relacji z rodzicami.

 

Modlitwa i Słowo Boże       

prowadzący: Magdalena Jóźwik, ks. Wojciech Maciążek

Cel poziomu: wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące budowania relacji z Bogiem w modlitwie osobistej oraz w indywidualnej lekturze Pisma Świętego:

1. WIEDZA:

a. dynamika modlitwy (od Ojca przez Syna w Duchu do Ojca)

b. Objawienie Boże: Słowo i Tradycja

c. objawianie się Boga w świecie

d. kim jest człowiek i co potrafi wobec Boga?

e. podstawowe informacje nt. medytacji

f. podstawowe informacje nt. kontemplacji

g. podstawowe informacje nt. rozeznawania duchowego

2. UMIEJĘTNOŚCI:

a. określenie swojego stanu (wewnętrznego i fizycznego) na modlitwie

b. prosta metoda medytacji

c. zachowania i postawy służące zbliżaniu się na drogę kontemplacji

d. posługiwanie się Biblią w modlitwie osobistej i wspólnotowej

e. podstawowe narzędzia służące rozeznawaniu duchowemu

f. rozpoznawanie niebezpieczeństw rozwoju wewnętrznego

 

Tematy i zagadnienia:

1. Bóg mówi do mnie, ja mówię do Boga. Modlitwa

1.1. Bóg objawiający się i przychodzący by wejść w relację z człowiekiem. Gdzie można usłyszeć Boga?

1.2. Naturalne wyposażenie człowieka, by być w relacji z Bogiem.

2. Grzech i jego konsekwencje. Jak wpływa na więź z Bogiem?

2.1. Bóg i jego reakcja na grzech. Słowo Boże kształtujące sumienie.

2.2. Patologiczne sposoby radzenia z sobie z grzechem przez człowieka.

2.3. Modlitwa rachunkiem sumienia.

3. Bóg uzdrawiający człowieka

3.1. Słowo Boże zmieniające myślenie.

3.2. Zmierzyć się ze sobą, by dać się uzdrawiać Bogu.

3.3. Chrześcijański realizm: uzdrowienie i krzyż (czy ma sens modlitwa o zdrowie?)

4. Kto rządzi na modlitwie?

4.1. Czym się różni chrześcijaństwo od religii naturalnej? Jak robić miejsce Bogu?

4.2. Na co człowiek ma wpływ na modlitwie, a na co nie? (modlitwa wymaga konkretu miejsca, czasu, czasem formy)

4.3. Medytacja i lectio divina, droga przechodzenia od koncentracji na sobie ku Bogu.

5. Modlić się w Duchu

5.1. Duch Św. w naszej modlitwie. Duch i Jego natchnienie w Słowie Bożym.

5.2. Rozeznawanie duchowe. Jak rozpoznać wolę Bożą w swoim życiu?

5.3. Słowo Boże czyta naszą historię.

6. Modlić się razem czy osobno?

6.1. Boży plan na człowieka i wspólnotę. Modlić się razem, czy osobno?

6.2. Wzajemne relacje i komunikacja w stawaniu razem przed Bogiem.

6.3. Modlitwa wstawiennicza.

 

Głębiej w uwielbienie

Ela Goldmann, Ola i Iwo Scelinowie, Adam Koj

Głębiej w uwielbienie. Jesteśmy stworzeni dla chwały Bożej. Chcemy przez tydzień odkrywać znaczenie uwielbienia w naszym życiu i uczyć się bycia czcicielami w Duchu i prawdzie.
Poza inspirującymi elementami teorii, będziemy również przeżywać poszczególne punkty programu w sposób praktyczny, bo wierzymy, że prawdziwa nauka zaczyna się, gdy wcielamy ją w życie!
Tematyka poziomu:
- schemat Świątyni (bramy, przedsionki, miejsce święte, miejsce święte świętych),
- wchodzenie w chwałę Bożą,
- duch - dusza - ciało,
- kultura żydowska,
- charakter wielbiciela,
Podział na grupy warsztatowe - fakultety do wyboru:
- muzyczno-wokalny,
- uwielbienia tańcem i flagami,
- sztuk plastycznych.
Jeśli chcesz świadomie uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym i jesteś głodny obecności Ducha Świętego, to zapraszamy! Liderze, animatorze, muzyku, artysto, członku wspólnoty - ten poziom jest właśnie dla Ciebie.
Poza prowadzącymi poziom, doświadczeniem podzielą się z nami również zaproszeni goście, którzy na co dzień służą uwielbieniem. 

 

Izrael, eschatologia, ekumenizm

prowadzący: Jerzy Rycharski (2 dni), Stasia Iżyk (2 dni), Karol Sobczyk (2 dni)

Czy Izrael jest dalej narodem wybranym przez Boga?
Co to oznacza, że Bóg nie odrzucił swojego ludu? (por. Rz 11,1)
Co to znaczy, że  dary łaski i wezwanie Boże wobec Izraela są nieodwołalne? (por. Rz 11,29)
Co to oznacza dla Izraela?
Co to oznacza dla Kościoła?
Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w czasie naszych spotkań ze Słowem Bożym, historią, oficjalnym nauczaniem Kościoła Katolickiego a także próbując odczytywać znaki czasu, które Bóg czyni na naszych oczach…

Jedno z najtrudniejszych i zarazem szczególnie istotnych zadań poleconych nam przez Ewangelię, jest zachowanie jedności wśród uczniów Chrystusa. Przez ostatnie wieki Kościoła, pielęgnowaliśmy podziały, stereotypy i wrogość, które separowały naszą Rodzinę i czyniły nasze przepowiadanie niewiarygodnym. Dziś żyjemy w nowej erze Kościoła, który rozpoznaje strategiczny wymiar jedności. Jednak wciąż często nie potrafimy jej wprowadzić w nasze codzienne chrześcijańskie życie. Podczas tej ścieżki będziemy rozmawiać o znaczeniu jedności, o tym w jaki sposób stać się jej narzędziem, a także jak kształtować ekumeniczną otwartość we wspólnotach, aby nie powielać błędów przeszłości, odważnie przecierając nowe drogi Kościoła.

Temat: "NABIERZCIE DUCHA I PODNIEŚCIE GŁOWY" - ZARYS ESCHATOLOGICZNEGO PLANU BOGA

Istotną częścią chrześcijaństwa jest oczekiwanie "Błogosławionej Nadziei i objawienia się chwały... Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa  "

(Tt 1,13). Dobrze znamy tą część Bożego planu, która została już wypełniona i  łaskę, w której mamy udział. Ale to nie jest wszystko - wciąż jeszcze "wzdychamy oczekując...". Czego zatem możemy się spodziewać i jak rozpoznać w jakim punkcie na linii czasowej obecnie się znajdujemy? Zarówno Jezus jak i inni autorzy biblijni dają nam na ten temat wiele wskazówek.

W ramach eschatologicznej ścieżki będziemy mówić zarówno o wydarzeniach poprzedzających powrót Jezusa w chwale jak i o stylu życia jakiego Jezus od nas oczekuje w tym czasie oraz o wielkiej zmianie, której będziemy uczestnikami.

 

Poziom dla małżeństw -  Podróż drogami miłości

prowadzący: Karolina i Karol Fromont

Drodzy małżonkowie,
To my, Karolina i Karol. Serdecznie zapraszamy was, abyście wybrali się z nami w podróż, która poprowadzi was drogami waszej miłości. Będziemy szukać Bożego głosu przemawiającego w historii każdego związku gdyż On jest Bogiem, który „nie złamie trzciny nadłamanej…” (Iz 42, 3) i pragnie przynosić ulgę i pokój, przekraczając to co jest ponad nasze siły. On jest Bogiem radości i głębokiej więzi.
Będziemy zastanawiać się nad tym:
- dlaczego i jak rozwój osobisty każdego z małżonków jest niezbędny do rozwoju małżeństwa
- dlaczego i jak intymność i przyjemność jest bardzo ważnym czynnikiem scalającym więź
- jak mądrze przeżywać swoją osobistą historię (także tę, która potrzebuje uzdrowienia), tak by budowała waszą relację
- jak dobrze przeżywać trudne uczucia jak np. gniew, zazdrość, wstyd, tak by stawały się „obrońcami” waszego życia
- jak i dlaczego dobrze przeżyty konflikt jest niezbędnym czynnikiem budowania więzi
- co tak naprawdę znaczy, że: „…mężczyzna  opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 42).
- w jaki sposób osobiste przeżywanie Boga wpływa na rozwój waszych relacji
Będziemy mieli też czas na:
- wspólną, osobistą i małżeńską modlitwę,
- konferencje,
- rozmowy małżeńskie,
- spotkania skierowane osobno do panów i pań
Będzie także możliwość indywidualnych spotkań z nami – jeżeli oczywiście taka będzie wasza potrzeba 😊.
Zapraszamy byście pozwolili Bogu „przytulić was i waszą relację do swojego serca”.
Do zobaczenia.

 

Młodzież (13 - 17) - Domownicy Boga

prowadzący: ks. Adrian Chojnicki z zespołem Wspólnota Jezusa Miłosiernego Young

Młodzi potrzebują bezpieczeństwa. Chcą budować relacje. Chcemy stworzyć "DOM", oparty na relacjach Królestwa, czyli takich, które kręcą się wokół Króla. To Jezus ma być centrum tego domu. Podstawą tego domu jest autentyczność, prawda, szczerość, troska, miłość.

O nas: Wspólnota z Rybnika, w której działa około 70 młodych. Jesteśmy żywi i dynamiczni. Stawiamy na rodzinność i sakramenty. Uwielbiamy uwielbiać. Kochamy głosić Jezusa.

ZOBACZ ZAPROSZENIE: https://youtube.com/shorts/iiDcsMzvOEs?feature=share

 

Młodzież (18-30) - Pełni ZACHWYTU 

prowadzący: ks. Adrian Chojnicki z zespołem Wspólnota Jezusa Miłosiernego Young

To poziom dla osób, które są już po ewangelizacji. To nauka radykalizmu w naśladowaniu Jezusa. Żywe uwielbienie, mentalność czcicieli, wyposażanie w służbie. Zachwyt rodzi się ze spotkania sercem z Jezusem. Przelewa się później na ogień w posłudze. Chodzi o pasję w pójściu za Jezusem.

ZOBACZ ZAPROSZENIE: https://youtube.com/shorts/ng_b0JLYT5I?feature=share

 

Dzieci 7 -12 - MISSION POSSIBLE !!!

prowadzący: Marta i Jacek Tylko z zespołem

Wspólnie wyruszymy na prawdziwe MISJE!! Wybierzemy się w podróż dookoła świata, poznamy różne kultury i języki!

A cały ten czas będziemy uczyli się jak realizować misję powierzoną nam w Ewangelii św. Marka: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)

Szykujcie się na wspaniałą wyprawę!

Czekamy na Was na Górze św. Anny już 1 lipca 2023 r.

Do zobaczenia!

 

Przedszkole

prowadzący: Iwona Żukowska (Szekinah)

W ramach poziomu „Przedszkole”, dzieci będą miały zorganizowany czas na dobrej zabawie, a także będą odkrywcami… prawd i piękna Bożego Słowa. Codziennie będą poznawać biblijne historie oraz będą zaangażowane w ciekawe zajęcia i zadania do wykonania.